POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z MA A ČJ

V úterý 15.1.2019 budeme psát pololetní práci z matematiky.
Učivo:
* porovnávání čísel > < =
* sčítání a odčítání do 100
* násobilka 0 - 5 a 10 (zpaměti)
* násobilka 6 - 9 (s kartičkami)
* slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
* geometrie (tvary, tělesa, bod, čáry, přímka, úsečka)

Ve čtvrtek 17.1.2019 budeme psát pololetní práci z českého jazyka.
Učivo:
* písmeno, hláska, slabika, slovo, věta
* rozdělení hlásek a vyjmenování jednotlivých skupin (a, e, i, o,....      h, ch, k, r, d,..... atd.)
* psaní ú a ů
* párové souhlásky 
* abeceda, řazení slov podle abecedy
* vyjmenovaná slova po B, L

Veškeré učivo průběžně opakujeme a přes týden budeme ještě procvičovat.


Webové stránky zdarma