Kontakty

KONTAKTY

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Tkačuková

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kalousková 

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Václav Vávra

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Ludmila Zdráhalová

 

Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová

  •     Telefon: 596 787 636 (kancelář vedoucí školní jídelny)

 

Stravu můžete odhlašovat:

  •     na webu: www.strava.cz, kód naší jídelny je 4889 - den předem do 13.30 hod.
  •     telefonicky: 596 768 461 (záznamník) - den předem do 13.30 hod.
  •     osobně: na terminálu ve školní jídelně

Webové stránky zdarma