Pro marody

19.9. a 20.9.2019 
Český jazyk: učebnice str. 12 cv. 2 do žlutého sešitu, samohlásky modře, souhlásky tvrdé zeleně, měkké červeně, obojetné žlutě (q,x,w - bezbarvé) + cv. 3 první dva řádky
učebnice str. 12 a 13 růžové tabulky 
pracovní list viz. mail
Matematika: pracovní sešit str. 5 dokončit celou stranu, všechny cvičení + procvičovat slovní úlohy z učebnice str. 11 - 13
Přírodověda: test PS str. 5, učebnice str. 9 opakování
Vlastivěda: zápis do sešitu viz. mail
Čtení: čtení vlastní knihy
Hudební výchova: nová písnička - Kolik je na světě věcí (naučit slova)

16.9.2019 

Český jazyk: učebnice str. 11 cv. 4
Matematika: učebnice sr. 11 oranžový rámeček nahoře + cv. 1 růžový a zelený rámeček do modrého sešitu, pracovní sešit str. 5 cv. 14, 20, 19
Přírodověda: zápis do sešitu na novou stranu
16.9.
Houby
- nezelené organismy
- nemají zeleň listovou
- vyživují se zbytky rostlin a živočichů
- rozmnožují se výtrusy
x
Dělíme je na: 1. jedlé
                       2. nejedlé
                       3. jedovaté
(dolů namaluj obrázek a popiš, dle učebnice na str. 8 nahoře - stavna těla hub)
Ve čtvrtek test Houby.

13.9.2019 
Český jazyk: diktát + učebnice str. 7
Matematika: učebnice str. 9 cv. 1, 2, str. 10 cv. 3
Vlastivěda: učebnice str. 7, 8
Angličtina: učebnice str. 2, 3, 4

12.9.2019 
Český jazyk: učebnice str. 9, 10 Zásobník informací (opakujeme slovní druhy), str. 10 cv. 3 ústně
Matematika: pracovní sešit str. 4 cv. 13 + opakování
Přírodověda: Zápis do sešitu: 12.9. Ekosystém - živé a neživé organismy propojené na určitém území. (les, pole, louka, ...) + namalovat obrázek + učebnice str. 8

11.9.2019 
Český jazyk: učebnice str. 8 cv. 1, 2, 3 +  růžový rámeček na str. 9 
Matematika: učebnice str. 7 cv. 2 první dva sloupečky do modrého sešitu
                      pracovní sešit str. 4 cv. 7, 8, 9, 10, 11, 12
Vlastivěda: učebnice str. 5, 6 + video Sámová říše a video Velká Morava

 

 

 


Webové stránky zdarma