VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ, NOVÝ ROZVRH HODIN

Ve čtvrtek se bude vydávat pololetní vysvědčení. První čtyři hodiny probíhá běžná výuka a v páté vyučovací hodině bude třídnická hodina a rozdáme si vysvědčení (výpis - nevrací se do školy).

Od druhého pololetí bude změna rozvrhu. Dětem jsem nový rozvrh hodin již zapsala do žákovské knížky a je i zde na stránkách. 

V pátek 1.2.2019 jsou pololetní prázdniny a poté nás čeká týden jarních prázdnin. Ve škole se znovu setkáme v pondělí 11.2.2019.

Užijte si pohodové dny volna s Vašimi dětmi. :)


Webové stránky zdarma