KROUŽEK DESKOVÝCH HER

Milí rodiče,
od 20.2.2019 bude vždy každou středu probíhat v naší třídě kroužek deskových her. Budeme využívat her, které máme již ve třídě nakoupené, ale děti si mohou také v tento den donést své hry, které doma mají. Byla bych ráda, kdyby se kroužku účastnily všechny děti. Hry je moc baví, rozvíjí jejich logiku, spolupráci i komunikaci a o přestávkách nemáme dostatek času, abychom si stihli dostatečně zahrát. :)

V žákovské knížce posílám přihlášku do kroužku. Prosím o potvrzení a zaslání zpět do školy. Děti, které chodí do družiny, půjdou se mnou na oběd a poté zpět do školy na kroužek. Po skončení kroužku je odvedu do družiny. Ostatní děti půjdou po skončení kroužku domů.
 


Webové stránky zdarma