STŘEDA 13.5.2020

Krásné ráno, milé děti a milí rodiče,

chtěla bych dnes pochválit Čendu a Vašíka, kteří si pohráli se včerejšími hádankami a vytvořili každý dvě nové hádanky pro své spolužáky. Skvělá práce, kluci. yeswink

Dnešní učivo:
Český jazyk
- procvičíme si tentokrát shodu přísudku s podmětem rodu ženského
- ústně si udělejte v učebnici na str. 121 cv. 5, postupujte takto:

  • Větev se obalila listím. - Větve se obalily listím.: ve slově obalily napíšu na konci tvrdé y, protože si řeknu TA větev se obalila a TY větve se obalily
  • Kolo se polámalo. - Kola se polámala.: ve slově polámala napíšu na konci A, protože si řeknu TO kolo se polámalo a TA kola se polámala

- vyberte z tohoto cvičení dvě věty s podmětem rodu ženského a přepište je do sešitu v množném čísle
např. Větve se obalily listím. (tuto větu už do sešitu nepište)

- ústně si udělejte v učebnici na str. 121 také cvičení 7 (věty říkejte v množném čísle), přečtěte si červené shrnutí pod cvičením (jedná se o vyjímku, o které jsem minulý týden mluvila ve videu)

Matematika
- v pracovním sešitě na str. 17 doplňte řady čísel ve cv. 3
- dvě hádanky od Čendy a Vašíka (v mailu)

Vlastivěda
- budeme pokračovat v dalším učivu a řekneme si něco o vodstvu
- v mailu máte krátké povídání (které v učebnici nenajdete), přečtěte si ho a do sešitu si napište nadpis VODSTVO a zapište si tam rozdělení vody na území ČR (podle mailu)
- v učebnici na str. 21 si přečtěte odstavec: ČÁSTI ŘEKY a namalujte si obrázek a popište všechny části řeky

                                        Mějte krásný středeční den, už jsme zase v půlce. wink


Webové stránky zdarma