PONDĚLÍ 25.5.2020

Dobré ráno, milé děti a rodiče,

máme před sebou poslední květnový týden a přesto, že některé děti z naší školy nastupují zpět do lavic, v naší třídě se nic nemění a všechny děti zůstávají doma a budeme se i nadále učit takto na dálku. Věřím, že to společně zvládneme a třeba vymyslíme alespoň nějaké setkání v lese nebo jiném otevřeném prostoru za dodržení hygienických opatření. heart

Dnešní učivo:
Český jazyk
- probrali jsme shodu podmětu s přísudkem a jsme skoro na konci učebnice
- vrhneme se ještě na poslední učivo o větě jednoduché a souvětí a pak už nás bude čekat jen závěrečné opakování

Už jsme se učili, že rozlišujeme věty jednoduché a souvětí.

  • věta jednoduchá: má jen jedno sloveso (Děti si hrají. Maminka vaří. My se učíme v pokoji.)
  • souvětí: spojení více jednoduchých vět dohromady, obsahuje proto více sloves (Děti si hrají a miminka vaří. nebo My se učíme v pokoji, protože maminka vaří.)

Věty v souvětí bývají obvykle spojeny spojovacími výrazy a čárkou. Už jsme se učili o spojkách, které spojují věty, ale i slova.

  • spojky: a, i, ani, nebo obvykle před nimi nepíšeme čárku
  • spojky: ale, protože, když, že, aby atd. před nimi se čárka píše vždy

Některé věty jsou odděleny jen čárkou a spojka tam není. (př. V televizi běží seriál, napjatě ho sleduji.)

V pracovním listu vyhledejte věty jednoduché a podtrhněte je. Ke každému obrázku v pracovním listu napište jednu větu jednoduchou. (v mailu)

Matematika
- v pátek jste v pracovním sešitě dělali těžké úlohy a většině z vás to šlo skvěle
- dnes si ještě jedno podobné cvičení uděláme
- učebnice str. 95 cv. 1 do sešitu (nejprve vypočítejte příklad za rámečkem a poté vymyslete tři čísla, která bychom mohli doplnit do rámečku)
- učebnice str. 95 cv. 3 ústně

Přírodověda
- necháme si na zítra

Angličtina
- v mailu

                                           Mějte krásný den a ať se vám všechny úkoly daří. wink


Webové stránky zdarma