ÚTERÝ 26.5.2020

Hezké úterní ráno, milé děti a rodiče,

počasí je sice upršené a zamračené, ale věřím, že vy jste usměvaví a veselí. wink A určitě budete ještě víc, až budete mít hotové všechny dnešní úkoly. laugh 
Než se do nich pustíme, ráda bych popřála Filípkovi k jeho dnešnímu svátku. Všechno jen to nejlepší, ať se ti splní všechna přání a jsi pořád tak usměvavý a kamarádský kluk. heart

Dnešní učivo:
Český jazyk
- zůstaneme ještě u věty jednoduché a zítra už se vrhneme na souvětí

- úkol č. 1: rozvíjejte tyto věty jednoduché přidáním 2 - 3 slov (pište do sešitu)

  • Eva zpívá.
  • Auto jede.
  • Růže voní.
  • Maminka vaří.
  • Strom roste.
  • Hrad stojí. 

(př. Jirka píše. - přidám tři slova a do sešitu napíšu: Náš Jirka píše domácí úkol.)

- úkol č. 2: seřaď slova správně do vět a věty přepiš do sešitu (nezapomeň: věta začíná velkým písmenem a končí tečkou)

  • svačiny připravily dětem maminky
  • v princeznách dočtou se i žáci o pyšných pohádkách (těžký úkol)
  • vystavené drahokamy obdivovaly dívky
  • děti pobavily všechny loutky Mánička svými příhodami a veselými Hurvínek (těžký úkol)

(pokud vám těžké úkoly nepůjdou, nedělejte je)wink

Matematika
- dnes si něco řekneme o záporných číslech
- existují i čísla, která jsou menší než 0
- těmto číslům říkáme záporná čísla
- tato čísla určitě znáte z teploměru v zimě, kdy bývají teploty třeba - 5 (mínus pět)
- otevřete si učebnici na str. 103 a přečtěte si oranžový rámeček a podívejte se na číselnou osu
- přečtěte nahlas čísla v cv. 1 (př. - 158, čti: mínus sto padesát osm)
- pracovní sešit str. 25 cv. 1: zakroužkuj záporná čísla a ostatní čísla (kladná) škrtni

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici na str. 65 - 66 o zvířatech žijících v rybníku a jeho okolí
- v pracovním sešitě na str. 28 udělejte cv. 1 a 2 (pracujte s učebnicí)
- zápis si uděláme v čtvrtek wink

                                                                 Mějte se a smějte se. laugh


Webové stránky zdarma