STŘEDA 27.5.2020

Pěkné ráno, milé děti a rodiče,

tak co myslíte, vykoukne na nás to sluníčko dneska aspoň trošku? Já doufám, že ano. wink
Včera jste si skoro všichni poradili i s těžkými úkoly, které jsem vám zadala a z toho mám opravdu velkou radost a moc vás chválím. yes Věřím, že dneska vám to půjde "jako po másle" (Víte, co toto řčení znamená? - zeptejte se rodičů).laugh

Dnešní učivo:
Český jazyk
- dnes se budeme věnovat souvětí
- připomeňte si: 

  • věta jednoduchá: má jen jedno sloveso (Děti si hrají. Maminka vaří. My se učíme v pokoji.)
  • souvětí: spojení více jednoduchých vět dohromady, obsahuje proto více sloves (Děti si hrají a miminka vaří. nebo My se učíme v pokoji, protože maminka vaří.)

Věty v souvětí bývají obvykle spojeny spojovacími výrazy a čárkou. Už jsme se učili o spojkách, které spojují věty, ale i slova.

  • spojky: a, i, ani, nebo obvykle před nimi nepíšeme čárku
  • spojky: ale, protože, , a proto, když, že, aby atd. před nimi se čárka píše vždy

Pozor: spojky mohou spojovat i slova - např. Maminka koupila jablka a hrušky. (přesto, že je v této větě spojka, není to souvětí, protože tam nejsou dvě slovesa a nejsou to dvě věty)

V MAILU
- pracovní list cv. 1
* přečtěte si věty
* vlnovkou podtrhněte přísudky (slovesa), to vám pomůže při určování, zda se jedná o souvětí (to musí mít více sloves)
* za každou větu napište, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo souvětí (S)
* v textu zakroužkujte všechny spojky

- pracovní list cv. 2
* vypracujte dle zadání buď do sešitu nebo na počítači

Matematika
- pokračujeme se zápornými čísly, včera vám to šlo moc dobře
- pracovní sešit str. 25 cv. 3 a) (napište kolik stupňů ukazují teploměry, nezapomeňte dopsat ºC)
- pracovní sešit str. 25 cv. 3 b) (domalujte stupnice teploměrů podle údajů nad teploměry)
- pracovní sešit str. 25 cv. 4 (vyznačte čísla na číselné ose)
- učebnice str. 103 cv. 2: zapiš tato čísla do sešitu

Vlastivěda
- už jsme si říkali o potocích, řekách a v minulém týdnu jste si zapisovali do sešitu některá jezera, rybníky a přehrady a pouštěli jste si k tomuto učivu také video
- dnes si něco řekneme o územích, kde se malé potoky a řeky vlévají do větších řek a kam tyto velké řeky odvádějí vodu dále

- malé potoky a řeky se na jednom území postupně vlévají do jedné velké řeky, tomuto území říkáme POVODÍ
- taková povodí máme v ČR tři:

  • Povodí řeky Labe
  • Povodí řeky Moravy
  • Povodí řeky Odry

- určitě si vzpomenete na to, když jste si do sešitu kreslili mapu České republiky, kde jste si barevně zakreslili rozdělení území na Čechy, Moravu a Slezsko
- podobné rozdělení můžeme vidět i u vodstva ČR (mapu si prohlédněte v mailu)

- území odkud všechny vody odtékají do jednoho moře se nazývá ÚMOŘÍ

  • povodí řeky Labe odvádí vodu do Serverního moře
  • povodí řeky Moravy odvádí vodu do Černého moře
  • povodí řeky Odry odvádí vodu do Baltského moře

- zápis v mailu

                      Hezký středeční den, ať se vám všechno daří. Už jsme zase v půlce týdne. laugh


Webové stránky zdarma