ČTVRTEK 28.5.2020

Dobré ráno, milé děti a rodiče,

dnes vás čeká trochu delší čtení úkolů, tak pojďme rovnou na to.laugh

Čtvrteční učivo:
Český jazyk
- větu jednoduchou a souvětí už poznáte, dnes si připomeneme větné vzorce
- souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce a používáme pro větu zkratku "V" a číslo podle pořadí věty 
- nesmíme zapomenout i na spojovací výrazy, čárky a tečky či otazníky nebo vykřičníky
Příklad:
Maminka šla nakoupit, protože děti měly hlad. VZOREC: V1, protože V2.

 • "Maminka šla nakoupit" je věta jedna, proto ji označím V1
 • "děti měly hlad." je věta dvě a je za ní tečky, proto ji označím V2.
 • mezi větami je čárka a spojka "protože", proto ji musím dát i do vzorce , protože 
   

Tatínek byl v práci, maminka byla v obochodě a děti byly samy doma. VZOREC: V1, V2 a V3.

 • "Tatínek byl v práci" je věta jedna a je za ní čárka, proto ji označím V1,
 • "maminka byla v obchodě" je věta dvě, proto ji označím V2
 • "děti byly samy doma" je věta tři a je za ní tečka, proto ji označím V3.
 • mezi větami je spojka "a", proto ji musím dát i do vzorce a  

- úkol: učebnice str. 127 cv. 2: vyzkoušejte si psaní vzorců suvětí
* nejprve si cvičení přečtěte a určete, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí
* poté do sešitu napište větné vzorce, pište pod sebe a věty očíslujte
Příklad: 
1. (určím, že tato věta je souvětí "S" a napíšu její vzorec) S: V1, aby V2.
2.
3.
4.
5. (určím, že tato věta je jednoduchá a napíšu, že se jedná o větu jednoduchou, vzorec nepíšu) VJ
6. atd.

Matematika
- pokračujeme se zápornými čísly
- každé záporné číslo má na číselné ose "svého kamaráda" kladné číslo

 • -4 má "kamaráda" 4
 • -20 má "kamaráda" 20 atd.

- úkol 1: učebnice str. 103 cv. 3 (tabulku si udělejte do sešitu)
- úkol 2: učebnice str. 103 cv. 4 (odpovědi pište do sešitu)
příklad: a) -2 (mezi čísly -3 a -1 leží číslo -2, zapíšu -2) 

- úkol 3: pracovní sešit str. 25 cv. 2
* poproste rodiče, aby vám nadiktovali deset záporných čísel
* tento úkol vám mohou rodiče opravit i oznámkovat (děkuji)
 laugh

Přírodověda
- dnes si udělaláme zápis do sešitu (v mailu)
- zapíšeme si nejznámější ryby rybníků
- připomenete si to, o čem jste si v úterý četli
- můžete si pustit krátké video s nejznámější rybou našich rybníků: Kaprem obecným ZDE
- a mám pro vás jedno doporučení na výlet ZDE (byla jsem tam vloni v létě a je to úžasný zážitek)

Snad jste dočetli až sem a všemu rozumíte. Budu se těšit, jak si s tím poradíte. Mějte se krásně. wink


Webové stránky zdarma