ÚTERÝ 2.6.2020

Hezké ráno, milé děti a rodiče,

doufám, že jste si včerejší volný den užili a měli jste se báječně. wink Děkuji těm, kteří mi poslali správně rozluštěnou hádanku. Jste šikulky a zasloužíte si pochvalu - Fífa, Markétka, Vašík, Natálka a Franta. 

Včera nám začal poslední školní měsíc a nás už čeká hlavně opakování a procvičování probraného učiva. Věřím, že jste si toho určitě hodně zapamatovali a půjde vám to snadno.yes

Dnešní učivo:
Český jazyk
- ještě si procvičíme větné vzorce
- když jste v pátek přirovnávali větné vzorce k danému souvětí, určitě jste si všimli, že některé věty začínali spojovacím výrazem (př. Aby V1, V2. Když V1, V2, a V3.)
Věty v souvětí bývají zpravidla spojeny spojovacími výrazy. Kromě spojek mohou věty spojovat také zájmena či příslovce.
- učebnice str. 128 cv. 5: podívejte se, kterými spojovacími výrazy jsou věty spojeny v souvětí
* červeně jsou označeny spojky
* zeleně jsou označena zájmena
* modře jsou označena příslovce
- úkol 1: napište do sešitu vzorce souvětí ze cv. 5 (jednotlivé souvětí zase očíslujte)
př.: (Pan školník se ptal, kdo z nás rozbil to okno.) 1. V1, kdo V2. 
                                                                                 2. atd.
- úkol 2: Tyto souvětí doplňte vhodnými slovy a za každé souvětí zapište jeho větný vzorec. (do sešitu)

  • Zítra pojedeme do kina nebo _______.
  • Láďa je chlapec, který _______.
  • Chci mít hezké známky, proto _______.
  • Šárka mi říkala, že ______.
  • Dnes paní učitelka řekne, kdo _______.

                                                                           
Matematika

- procvičujeme písemné sčítání a odčítání
- učebnice str. 105 cv. 1 a 3 do sešitu

Čtení
- čtení s porozuměním v mailu

                                                        Ať se vám dnešní práce daří. wink


Webové stránky zdarma