PÁTEK 5.6.2020

Pěkné ráno, milé děti a rodiče,

ani jsme se nenadáli a je tady zase pátek. Dnes vás čekají ještě nějaké úkoly a pak už zasloužené dva dny volna. Tak vzhůru do toho. wink

Dnešní učivo:
Český jazyk
- ještě si procvičíme vzory podstatných jmen a větné vzorce, čekají vás zase hádanky wink
- pracovní list (v mailu)

Matematika
- dokončete si cv. 2 na str. 106
* jeden příklad můžete vypočítat pouze v hlavě (pamětně) a jen zapsat výsledek, nemusíte ho vůbec psát pod sebe a složitě počítat (přijdete na to který?)
* bonus: vyberte si jeden příklad, který nebudete počítat vůbec laugh

Vlastivěda
- zapište si do sešitu učivo o Půdě (tím si ho také zopakujete)
- zemědělství nepište, to si necháme na příští týden
- zápis v mailu 

                                                 Krásný odpočinkový víkend všem. winkheart


Webové stránky zdarma